Colorful Businessclub

Colorful Businessclub is het zakelijke netwerk voor kleurrijke ondernemers en hoogopgeleide www.sigmaessays.com professionals in Zeeland. We bieden succesvolle en startende kleurrijke ondernemers, ZZP’ers, MKB’ers, professionals, adviseurs, vrouwennetwerken, politiek en overheidsinstanties ondersteuning en willen daarmee kleurrijk ondernemerschap in Zeeland versterken.

We bieden daartoe een platform voor uitwisseling van kennis en expertise, voor het vergroten van professionaliteit en voor het verbreden van netwerksamenwerking. Ons netwerk vormt een unieke landelijke kennisbank en de eerste kleurrijke ondernemersbeweging van Zeeland.

De leden van ons netwerk zijn breed georiënteerd, van nature nieuwsgierig en staan open voor alles wat de moderne tijd hen als ondernemers te bieden heeft.

DOELEN

• De Colorful businessclub wil een representatieve en serieuze gesprekspartner zijn van overheden, economische en maatschappelijke belangenorganisaties.
• Zij wil de positie van etnische ondernemers en professionals doelgericht bevorderen en versterken zodat er meer posities in de politiek, in maatschappelijke groeperingen en belangenorganisaties worden bekleed door mensen met een niet-Nederlandse afkomst.

Wij gaan er vanuit dat er veel meer economische potentie onder etnische ondernemers en professionals bestaat en dit uit verwantschap aan elkaar here is the site where you can grade your paper online fast kan leiden tot ontwikkeling van ondernemerschap.

MIDDELEN

Om haar doelen te bereiken initieert de Colorful Businessclub
• Netwerkbijeenkomsten;
• Coaching en trainings bijeenkomsten;
• Voorlichting en uitgave van brochures en promotiemateriaal, en
• Mogelijkheden voor het onderhouden van contacten en het samenwerken met derden