Werving en selectie

Diversiteit gaat over het benutten van de verscheidenheid van talenten van mensen en het erkennen en waarderen van kleurrijk talent. Er bestaan veel definities. Het landelijk netwerk diversiteitsmanagement hanteert de volgende: het herkennen en optimaal inzetten van de verscheidenheid aan talenten van mensen in organisaties met als uitgangspunt het eigen belang van bedrijven, vanuit een verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Dat vereist acties op het terrein van werving, selectie, inwerken, begeleiding, personeelsenquêtes en exitgesprekken.

Het blijkt dat organisaties vaak onvoldoende kennis en zicht hebben op de diverse werving- en selectie strategieën voor deze groepen.

Colorful Talent is bekend met andere wervingskanalen, en met interculturele – en communicatievaardigheden die nodig zijn bij het aantrekken van specifieke groepen. Wij zien het selectieproces als een uitgelezen kans om diversiteit in het personeelsbestand duurzaam te vergroten.