Consulenten trainen voor versterken allochtone mantelzorgers

Veel Nederlanders zorgen intensief voor een ziek of gehandicapt familielid, iets wat wel mantelzorg wordt genoemd. Onder hen veel allochtone Nederlanders, en dan vooral allochtone vrouwen.

 

Onzichtbare zorg 

Allochtone mantelzorgers zijn vaak veel jonger dan autochtone mantelzorgers en zorgen over een langere periode voor hun familielid. Soms weten ze niet dat ze ondersteuning kunnen krijgen. Maar ook als zij dat wel weten, betekent dat nog niet dat ze er gebruik van maken.

 

Hoe ondersteun je allochtone mantelzorgers?

Colorful Talent heeft een programma voor professionals ontwikkeld om goed in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van allochtone mantelzorgers.