Training Vergroten van zelfredzaamheid bij werkloze allochtonen

Welke vaardigheden heb je nodig om op de arbeidsmarkt te slagen? Wat staat je te wachten als je (weer) aan het werk gaat?

 

Maatgerichte trainingen voor re-integratie

In de training krijgen cursisten de kans om hun professionele redzaamheid te vergroten. Onder meer door te werken aan communicatieve vaardigheden, worden cursisten voorbereid op een succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt. Naast het opfrissen van Nederlandse taalvaardigheid maken ook sollicitatietrainingen deel uit van de cursus.

De training is afgestemd op interesse en eventuele beroepskeuze van elke deelnemer. Van doorslaggevend belang is: wat voor doelen hanteren de cursisten over hun eigen toekomst en wat is ervoor nodig om dat te bereiken?

 

Soft Skills voor allochtone jongeren

Voor jongeren met een beroepsopleiding verloopt de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt vaak niet soepel. Vooral jongeren met een migrantenachtergrond of uit sociaal-economisch achtergestelde milieus ervaren veel belemmeringen bij het zoeken naar werk. Zij hebben weinig zicht op de beroepspraktijk en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en houden hiermee in hun studiekeuze vaak onvoldoende rekening. Deze jongeren beschikken ook niet over ingangen om werkgevers persoonlijk te benaderen. Bovendien weten ze te weinig van sociale codes en werknemersvaardigheden om door reguliere sollicitatieprocedures heen te komen.

 

Om die problemen te bestrijden én te voorkomen, heeft Colorful Talent een training ontwikkeld.

Doelen van de training:

  • Verbeteren van werknemersvaardigheden (‘soft skills’)
  • Leren opbouwen en onderkennen van de waarde van netwerken
  • Verbreden van de beroepshorizon
  • Het delen van opgedane inzichten en vaardigheden met anderen
  • Werken aan empowerment, leren uitgaan van eigen kracht
  • Stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling (en leren reflecteren)
  • Bevorderen van de interculturele dialoog

 

Afhankelijk van de vraag van de organisatie kan de training deel uitmaken van een breder traject.