Leerkrachtentraining Omgaan met verschillen

Diversiteit in de klas

Hoe begeleid je leerlingen met een heel andere achtergrond dan jijzelf? Hoe bevorder je begrip tussen leerlingen met verschillende achtergronden? En hoe overbrug je de verschillen in leef- en belevingswerelden van de leerlingen en hun ouders?

 

Colorful Talent heeft een training ontwikkeld voor leerkrachten die ingaat op hoe je als leerkracht kunt omgaan met verschillen. Aan de orde komen bijvoorbeeld de kenmerken van witte, zwarte en gemengde scholen, het vormen van identiteit bij leerlingen, de invloed van de leerkrachtverwachtingen en het voeren van moeilijke gesprekken.

 

Afhankelijk van de vraag van de school kan de training deel uitmaken van een breder traject, dat ingaat op schoolvisie en schoolcultuur, schoolbeleid en onderwijsactiviteiten.