Training

Hoe leert u om te gaan met diversiteit in uw eigen werkveld? Hoe kunt u uw eigen organisatie meer intercultureel maken?

Colorful Talent biedt trainingen aan die zijn afgestemd op uw specifieke situatie, of die zich richten op de persoonlijke effectiviteit van uw medewerkers. Daarbij speelt ervaringsgericht leren een belangrijke rol, dat wil zeggen: leren door te doen. Ook voor een breder traject waar trainingen een onderdeel van zijn, biedt Colorful Talent graag ondersteuning.

Enkele trainingen die Colorful Talent verzorgt:

Interculturele communicatie

Leerkrachtentraining Omgaan met verschillen

Vrijwilligersorganisaties trainen voor interculturalisatie

Training Vergroten van zelfredzaamheid bij werkloze allochtonen

Consulenten trainen voor versterken allochtone mantelzorgers