Fasen in de begeleiding

Oriëntering

 • Vraagverheldering in een verkennend gesprek.
 • Verkenning van de organisatie door Colorful Talent.
 • Voorstel van aanpak voor de wijze waarop we in de organisatie aan een actieplan willen werken.
 • Indien dit wordt goedgekeurd door de organisatie sluiten we een eerste samenwerkingsovereenkomst.

Draagvlak ontwikkelen en actieplan maken

 • Motivatie en draagvlak: wat willen team en medewerkers veranderen? Waar willen we naartoe? Vanuit de feiten naar prioriteiten, doelstellingen, acties en resultaten
 • Ontwerp van het actieplan met doelstellingen, acties, resultaten en indicatoren.
 • De begeleide organisatie kan dan de keuze maken zelfstandig verder te werken of Colorful Talent te blijven betrekken in het proces. In dat geval komt er een samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van het actieplan. Daarin staat een duidelijke taakverdeling.

Verandering

 • Uitvoering van de geplande acties uit het actieplan.
  Voorbeelden van acties:

  Omgevingsanalyse en bevragingen, nascholing, training, (methodiek voor) casuïstiekbesprekingen, methodiekontwikkeling, aanpassen procedures en werkwijze in het dienstverleningsproces, aanpassen procedure rond werving en selectie, functioneringsgesprekken, ontwikkeling aangepaste communicatiemethoden en -inhouden, bekendmakingsacties naar nieuwe doelgroepen, …

 • Evalueren van de uitgevoerde acties en meten van het effect op de situatie.
 • Verankeren van de succesvolle acties.

Voorzetting, verankering en nazorg

 • Inbedding in reguliere werking
 • Adviesvragen, intervisie of ad hoc acties na het beëindigen van het proces.