Procesbegeleiding

Als dienst, organisatie, school, enz. word je in je werking steeds vaker geconfronteerd met de gekleurde samenleving. Misschien heb je etnisch-culturele minderheden in het cliëntenbestand en bots je op eigen grenzen of die van het organisatie. Of je bereikt helemaal geen etnisch-culturele minderheden en je wil daar verandering in brengen.

Met het aanbod procesbegeleiding naar interculturalisering begeleidt Colorful Talent in uw organisatie, dienst of instelling een veranderingsproces. Het veranderingsproces is er op gericht het aanbod, de werking, de personeels- en vrijwilligersploeg beter af te stemmen op de multiculturele realiteit.

Een procesbegeleiding beoogt een integrale en geïntegreerde interculturalisering op lange termijn, maar in het proces zetten we telkens kleine haalbare stappen en werken we naar duidelijke resultaten op korte termijn. Daarbij blijft de begeleide dienst, instelling of organisatie “eigenaar van het proces”. De organisatie kiest dus zelf de prioriteiten waaraan ze wil werken.

 

Screenshot_15