Projecten

Colorful Talent is expert op het gebied van een groot aantal actuele sociale thema’s. Binnen die thema’s realiseren we projecten en opdrachten.

Zorg en welzijn

Colorful Talent identificeert knelpunten op het gebied van diversiteit bij zorg en welzijn. Wij richten ons op oplossingen door bijvoorbeeld activering van vrijwilligers en ondersteuning van allochtone mantelzorgers.

Onderwijs

Op scholen en onderwijsinstellingen krijgen leerlingen en leerkrachten te maken met uiteenlopende opvattingen en achtergronden. Colorful Talent werkt aan interculturele competenties van docenten en leerlingen om onderwijsprestaties te optimaliseren. Ook doen we projectmanagement bij projecten over burgerschap.

Arbeidsmarkt

We leven in participatiemaatschappij. Uitgangspunt is dat burgers actief in de samenleving meedoen en meer voor elkaar zorgen. De maatschappelijke invalshoek van nu vraagt om een tegenprestatie van mensen die een uitkering ontvangen. Dit vraagt om reflectie op onze houding en op rollen en taakverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties, professionals en overheden. Dit heeft consequenties voor iedereen. Colorful Talent heeft verschillende ervaringen op gedaan met activering van burgers vanuit de samenwerking tussen de overheid en maatschappelijk middenveld.

Colorful Talent werkt met de Participatieladder. We hebben veel ervaring opgedaan met mensen die zich op de onderste trede(n) van de ladder bevinden. Onze ervaring leert dat wie eenmaal die eerste stappen gezet heeft, vaak door blijft klimmen – verrast door zijn eigen opwaartse kracht en hongerig naar de volgende trede. Die eerste stappen, daar draait het om. Door een veilige startomgeving, rekening houden met individuele verschillen, inzet van empowerment en rolmodellen zijn veel van onze deelnemers in staat om die eerste stappen te zetten. Wie de participatieladder oploopt, gaat meer meedoen met de samenleving en ziet zijn zelfvertrouwen groeien. Colorful Talent weet als geen ander bedrijf hoe dit proces van participatie en activering in gang te zetten en vervolgens te regisseren.