Onderzoek

Colorful Talent verricht onderzoeks- en advieswerkzaamheden met betrekking tot Nieuwe Nederlanders (allochtonen) en diversiteit. Wij helpen organisaties met het bereiken en overtuigen van allochtone doelgroepen door inzet van slimme communicatietechnieken en marketingstrategieën.

Etnomarketing en diversiteitsbeleid zijn een must

Screenshot_14

Nederland is een multiculturele samenleving: van de circa 16 miljoen Nederlanders is ruim 1,6 miljoen niet-westers allochtoon ofwel Nieuwe Nederlander. Dit aandeel zal de komende jaren blijven toenemen. In 2050 heeft 25% van de Nederlanders een niet-westerse achtergrond. Daarnaast telt Nederland een grote groep burgers afkomstig uit Midden-en Oost-Europa.

Dat de ‘verkleuring’ van Nederland maatschappelijke vraagstukken met zich meebrengt blijkt uit het verharde integratiedebat. Het gaat echter verder dan dat, denk bijvoorbeeld aan schooluitval, veiligheidsbeleving, werkloosheid en emancipatie. Nieuwe Nederlanders vormen bij deze onderwerpen een belangrijke groep. Oplossingen kunnen dan ook alleen gevonden worden als zij nadrukkelijk deel uitmaken van het te voeren beleid. Naast de belangrijke stem die zij vertegenwoordigen bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken, vertegenwoordigen Nieuwe Nederlanders ook een substantiële koopkracht. In totaal hebben zij een besteedbaar inkomen van circa 17 miljard euro. Recente onderzoeken laten zien dat de consumptiepatronen, wensen en aankoopbeslissingen van Nieuwe Nederlanders verschillen van de autochtone Nederlanders. En dat geldt net zo goed voor voeding en vrijetijdsbesteding als voor wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Daarnaast hebben zij ook andere mediaconsumptiepatronen waardoor niet alle communicatie effectief bij hen binnenkomt Deze verschillen worden nog onvoldoende meegenomen in de communicatie- en marketingstrategie.

Uit verschillend landelijk en regionaal onderzoek blijkt dat etnomarketing, diversiteitsbeleid, onderzoek onder allochtonen, verre van achterhaaald zijn en in veel gevallen eerder noodzaak dan luxe. Beleidsmakers, strategen en marketeers zullen daarom hun onderzoeksmethodieken en marketingstrategieën aan moeten passen om aansluiting te vinden bij deze zeer diverse groep. Colorful Talent verricht onderzoeks- en advieswerkzaamheden met betrekking tot Nieuwe Nederlanders (allochtonen) en diversiteit. Wij helpen organisaties met het bereiken en overtuigen van allochtone doelgroepen door inzet van slimme communicatietechnieken en mrketingstrategieën.