MIDDELBURG – Zeeland krijgt meer geld om de jeugdwerkloosheid terug te dringen:
image-4272601

Het gaat om 700.000 euro uit het Europees Sociaal Fonds. Zeeland had uit de derde ESF-subsidiestroom al 1,4 miljoen euro gebeurd. Nu stijgt dat bedrag tot 2,1 miljoen euro, omdat Brussel 1 miljard uittrekt voor een versnelde aanpak van de jeugdwerkloosheid in Europa. “Dat extra geld is goed nieuws voor Zeeland. Bovendien wordt de projectperiode verlengd van 15 juli tot en met 31 oktober”, zegt RenĂ© Boone, projectleider jeugdwerkloosheid Zeeland. Met de aanvullende subsidie kunnen lopende activiteiten voor 1250 werkzoekende jongeren worden voortgezet. De subsidie wordt ingezet om banen/ stageplaatsen voor jongeren te zoeken en arbeidsplaatsen te scheppen door werkgevers lekker te maken met loonkostensubsidies. Daarnaast is er aandacht voor kwetsbare jongeren, die door een leerachterstand en sociale/ maatschappelijke problemen nu weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Ook wordt geprobeerd het gat tussen speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs te dichten.